Cara Wiring Rumah

Wiring Rumah

Terdapat dua cara wiring rumah yang biasa dijalankan iaitu secara tersembunyi dan terdedah bergantung pada perancangan awal sebelum menjalankan kerja-kerja wiring.

Cara wiring rumah secara terdedah lazimnya dilakukan selepas struktur pembinaan bangunan telah siap atau separuh siap seperti telah mempunyai dinding atau kerangka bumbung.

Cara Wiring Rumah

Kebiasaan cara wiring adalah menggunakan casing pvc atau paip pvc mengikut kesesuaian lokasi yang hendak di wiring.

Kelebihan adalah mudah untuk selenggara jika berlaku kerosakan yang memerlukan wiring semula dilakukan.

Cara wiring rumah secara tersembunyi pula lazimnya dilakukan semasa pembinaan bangunan sedang dijalankan dengan membuat sesalur kabel elektrik pada dinding bangunan.

Kelebihan wiring tersembunyi adalah sesalur kabel bertanam di dalam dinding jadi permukaan laluan kabel tidak kelihatan.

Kebiasaan jenis wiring rumah kediaman adalah wiring 1 fasa dan wiring 3 fasa bergantung pada penggunaan peralatan elektrik yang akan digunakan.

Perancangan awal adalah amat penting untuk memilih jenis wiring rumah yang akan dijalankan supaya tidak menghadapi kesulitan dikemudian hari apabila menggunakan peralatan elektrik.

Wiring 1 fasa kebiasaannya untuk penggunaan elektrik yang sederhana seperti rumah kampung, rumah teres yang tidak memerlukan penggunaan peralatan elektrik yang banyak.

Wiring 3 fasa pula untuk penggunaan elektrik yang tinggi seperti rumah semi-d, rumah banglo dan rumah kondominium mewah.

Kelengkapan Wiring Rumah

Kelengkapan elektrik yang digunakan untuk wiring rumah adalah kabel, papan suis, suis utama, pemutus litar atau mcb, pemutus litar arus baki atau rccb, suis lampu, suis soket dan penangkap kilat.

Skop kerja wiring rumah antaranya adalah wiring soket, wiring kipas, wiring aircond, wiring water heater, DB Board dan litar pembumian ke bumi (earthing).

Kabel, alatan suis serta soket yang digunakan untuk wiring rumah perlu menggunakan yang berkualiti dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh suruhanjaya tenaga.

Terdapat tiga bentuk perlindungan yang disediakan pada kotak agihan (DB Board).

  • Suis utama (Main Switch) - Perlindungan daripada arus berlebihan.

  • Pemutus litar bocor ke bumi (ELCB) - Memutuskan litar jika berlaku kebocoran arus elektrik ke bumi.

  • Pemutus litar kecil (MCB) - Memutuskan litar sekiranya berlaku lebihan arus elektrik.

Pembumian pula perlu diadakan pada pemasangan wiring rumah bagi membolehkan arus mengalir kebumi sekiranya berlaku kerosakan dan mengurangkan kesan kejutan elektrik kepada pengguna.

Pemasangan lampu dan kipas juga diperlukan setelah kerja-kerja wiring rumah siap sepenuhnya.

Jenis lampu dan kipas yang biasa dipasang antaranya adalah pasang kipas siling, kipas industri dan kipas dinding.

wiring rumah

Kontraktor Wiring Rumah

Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 menghendaki semua kerja wiring rumah dijalankan oleh atau di bawah seliaan orang kompeten yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Disamping itu, kontraktor elektrik yang menjalankan kerja wiring tersebut juga hendaklah berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Oleh itu pemunya pepasangan seperti tuan rumah hendaklah memastikan kontraktor elektrik yang dilantik adalah berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Kami adalah kontraktor wiring rumah berdaftar yang mempunyai lesen dengan suruhanjaya tenaga dalam menjalankan kerja-kerja elektrik.

Kami menawarkan perkhidmatan wiring rumah, pasang lampu, pasang kipas di sekitar Selangor dan Kuala lumpur.

Mempunyai pengalaman dalam menjalankan kerja wiring rumah jenis townhouse, apartment, teres setingkat, teres dua tingkat dan banglo.

Sila hubungi kami untuk pertanyaan kos pendawaian elektrik rumah, kedai dan pejabat.