Senarai Kontraktor Elektrik Berdaftar

Senarai Kontraktor Elektrik

Anda boleh menyemak senarai kontraktor elektrik berdaftar Suruhanjaya Tenaga di Senarai Kontraktor Elektrik Berdaftar ST

Hanya perlu memasukkan nama syarikat dan tekan butang Cari.

Senarai nama syarikat akan terpapar seperti dibawah jika telah berdaftar dan mempunyai lesen sebagai kontraktor elektrik.

Anda adalah disarankan agar menggunakan kontraktor pendawaian elektrik yang telah berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

senarai kontraktor elektrik berdaftar

Kontraktor Berdaftar Suruhanjaya Tenaga

Kerja-kerja pendawaian dan pemasangan elektrik perlu dijalankan oleh syarikat yang mempunyai lesen dan kelayakan dalam bidang elektrik.

Memilih kontraktor elektrik yang berdaftar adalah penting bagi menjamin keselamatan dan kualiti pemasangan elektrik adalah mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan.

Kristal Maya Resources adalah syarikat kontraktor elektrik yang mempunyai lesen untuk menjalankan kerja-kerja elektrik rumah, kedai dan pejabat.

Berpengalaman dalam menjalankan perkhidmatan pendawaian elektrik untuk rumah, kedai dan pejabat.

Senarai Kontraktor Tnb

Anda boleh menyemak senarai kontraktor Tnb di Senarai Kontraktor TNB

Hanya perlu memasukkan nama syarikat dan tekan butang Cari.

Senarai nama syarikat akan terpapar seperti dibawah jika telah berdaftar dengan pihak Tnb.

Hanya syarikat yang tersenarai dan telah berdaftar dengan Tnb sahaja boleh membuat permohonan meter elektrik.

senarai kontraktor tnb

Kontraktor Berdaftar Tnb

Permohonan meter elektrik hanya boleh dijalankan oleh kontraktor yang telah berdaftar dengan pihak Tnb.

Pengesahan dan pengujian pemasangan elektrik oleh kontraktor berdaftar tnb adalah diperlukan untuk permohonan meter dengan pihak Tnb.

Kristal Maya Resources adalah syarikat kontraktor berdaftar tnb yang menawarkan perkhidmatan pemasangan meter tnb.

Berpengalaman dalam menjalankan perkhidmatan permohonan meter tnb untuk rumah, kedai dan pejabat.