Kontraktor Wiring Elektrik

Kontraktor Wiring Elektrik Berdaftar

Kami adalah syarikat kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga (ST), TNB, CIDB dan MOF

Apabila melantik kontraktor adalah disarankan menggunakan khidmat kontraktor elektrik berdaftar untuk kerja pendawaian elektrik bagi memastikan keselamatan elektrik di premis mereka lebih terjamin.

Memastikan kontraktor yang dilantik mempunyai lesen bagi menjalankan kerja-kerja pendawaian atau pengujian pada pepasangan Fasa Tunggal atau Tiga Fasa adalah amat penting.

Anda boleh menyemak sama ada kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya tenaga di ecos.st.gov.my

Ini adalah bagi mengelakkan sebarang kemalangan yang mungkin berlaku akibat menggunakan kontraktor tidak berlesen sebagai kontraktor elektrik.

Renjatan elektrik boleh berlaku disebabkan oleh pengaliran arus elektrik dengan kadar tertentu di dalam badan mangsa secara tidak sengaja.

Keadaan ini berpunca sama ada daripada penebatan yang kurang baik, pembumian yang kurang sempurna atau penggunaan pemutus litar arus baki yang rosak.

wiring elektrik

Kami adalah syarikat kontraktor yang mempunyai lesen untuk menjalankan kerja-kerja elektrik. Berpengalaman dalam kerja wiring elektrik Rumah & Pejabat di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur.

Kami menawarkan perkhidmatan wiring elektrik daripada pekerja yang berpengalaman serta mempunyai kelayakan dalam bidang elektrik.

Berpengalaman dalam kerja-kerja pendawaian elektrik Rumah dan Pejabat di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur.

Baca seterusnya ...

pasang meter tnb

Kami adalah syarikat kontraktor elektrik berlesen yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga dan Tenaga Nasional Berhad (TNB) dalam menyediakan perkhidmatan untuk pemasangan meter TNB di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur.

Mempunyai lesen kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga dan TNB.

Kontraktor elektrik yang mempunyai pengalaman selama 10 tahun dalam menguruskan permohonan meter elektrik di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur.

Baca seterusnya ...

harga pendawaian elektrik

Harga pendawaian elektrik adalah menjadi faktor utama dalam keputusan memilih kontraktor yang akan melakukan kerja pendawaian.

Harga pendawaian elektrik secara am adalah bergantung pada skop kerja yang perlu dilakukan serta bahan dan jenama barang yang digunakan.

Memilih kontraktor pendawaian elektrik yang berkelayakan juga adalah amat penting bagi mengelakkan berlakunya kemalangan renjatan elektrik.

Baca seterusnya ...

kontraktor elektrik berdaftar

Kos pemasangan meter tnb adalah berbeza bergantung pada jenis permohonan meter sama ada bekalan meter 1 fasa atau meter 3 fasa.

Terdapat dua pembayaran yang perlu dibuat iaitu pembayaran kepada kontraktor yang menguruskan permohonan meter dan juga pembayaran ke TNB.

Pembayaran kepada kontraktor kebiasaannya bergantung pada skop kerja pemasangan lengkap yang perlu dilakukan sebelum permohonan boleh dibuat ke TNB.

Baca seterusnya ...

meter tnb

Terdapat dua jenis permohonan meter elektrik iaitu meter 1 fasa dan meter 3 fasa sama ada untuk kegunaan domestik atau komersial.

Domestik adalah kategori untuk rumah kediaman dan komersial pula adalah kategori untuk perniagaan.

Untuk permohonan baru lantikan kontraktor elektrik berdaftar Suruhanjaya Tenaga adalah diperlukan bagi menguruskankan pemasangan meter TNB.

Baca seterusnya ...

Hubungi Kami

Untuk pertanyaan dan sebut harga percuma sila hubungi kami sekarang. Atau klik gambar icon WhatsApp untuk mesej kami.