Permohonan Meter TNB Alam Perdana

Permohonan Meter TNB di Alam Perdana

Kami menawarkan perkhidmatan untuk permohonan meter tnb di sekitar taman Alam Perdana.

Kami telah membuat banyak permohonan meter TNB untuk tuan rumah baru kawasan Alam Perdana sejak ianya mula di duduki.

Permohonan Meter TNB Alam Perdana

Ini adalah kerana kawasan taman Alam Perdana memerlukan tuan rumah melantik kontraktor berdaftar Suruhanjaya Tenaga dan TNB bagi membuat permohonan meter TNB.

meter tnb alam perdana

Pemasangan Meter TNB Alam Perdana

Setelah dilantik pihak kontraktor akan melakukan lawatan ke rumah untuk semak papan meter sedia ada sama masih dalam keadaan baik atau tidak untuk di pasang meter elektrik.

Servis kami adalah akan uruskan segala dokumen permohonan meter TNB dan tuan rumah tidak lagi perlu ke kedai Tenaga TNB kerana semuanya akan dilakukan oleh kontraktor.

Untuk mohon pasang meter TNB pihak tuan rumah perlu menyediakan salinan dokumen seperti salinan jual beli dan salinan kad pengenalan tuan rumah.

Kemasukkan untuk pasang meter TNB kebiasaan akan mengambil masa dalam satu minggu bergantung kepada proses pihak TNB.

Perkhidmatan Permohonan Meter TNB Alam Perdana

Kami adalah kontraktor tnb yang menawarkan perkhidmatan permohonan meter tnb di sekitar Alam Perdana.

Berpengalaman dalam menjalankan perkhidmatan permohonan meter tnb untuk rumah, kedai, dan pejabat sekitar Alam Perdana.

Mempunyai lesen kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.